سلام من مجتبی مرادی هستم مدرس و سخنران و همچنین مدیر مسئول وب سایت موج افکار که قصد دارم در این مقاله در مورد الگو های رفتاری افراد ثروتمند و افرادی که به ظاهر ثروتمند هستند و افراد طبقه ی متوسط و فقیر بپردازم و الگو های رفتاری آنها را مورد
ادامه مطلب ...