سلام به قسمت چهارم از سری مقالات شربت حل مشکلات خوش اومدین . خوب در مقالات قبل به من اولیه و من ثانویه پرداختیم و در من اول به اینکه من چه کسی هستم چه امکاناتی دارم پرداختیم و مدر من دوم به این موضوع پرداختیم که قراره به چه کسی تبدیل بشیم پرداختیم اما در این قسمت به این موضوع می خوایم بپردازیم
ادامه مطلب ...